Trevligt att du hittade hit!


Vår förening grundades 1985. Vårt område sträcker sig från Oravais i norr till Vasa i söder.


Våra målsättningar är:

  • att på vårt verksamhetsområde verka för att minska olägenheter som diabetes för med sig
  • att bevaka diabetikerns sociala förmåner
  • att verka som förbindelselänk mellan diabetikerna såväl inom vårt verksamhetsområde som i övriga Svenskfinland

På gång i föreningen:

Svenska Träffen 2024 på Åland

OBS! Anmälningstiden förlängd!

Anmälan tas emot på modif.rf@gmail.com senast 25.7.24.

(Föreningen skickar in gemensam anmälan till arrangören innan sista anmälningsdag)

Gemensam busstransport tillsammans med Syd-Österbottens diabetesförening ordnas.

Modif sponsorerar bussen till de som deltar. Pris för hela helgen 6-8.9 (2 hotellnätter, buss båt t+r och Svenska Träffens deltagaravgift) blir 305€ som betalas till MODIF senast 1.8(faktureras till e-posten)


Tillägg för enkelrum tillkommer

Tillägg för buffét på båten tillkommer om önskas.

Vid avbokning krävs ett läkarintyg. OM inget läkarintyg ges, ska hela avgiften betalas till föreningen.

För mera info ta kontakt via mail modif.rf@gmail.com


För de ungdomar som hör till vår föreningen, finns det möjlighet att ansöka om ett bidrag för deltagande i Ungdomsträffen.

Skicka en fritt formulerad ansökan till modif.rf@gmail.com före 1.9.2024

Aktuellt om rehabiliteringskurser:

Inkommande höst, redan 13-15.8.24 ordnas en TYP 1 DIABETES KURS på Härmän kuntokeskus. Ännu finns möjlighet att ansöka om en plats.

2025 är det på kommande kurser för typ 1 diabetiker, för typ 2 diabetiker och för personer med metabolt syndrom. Kurserna kommer på FPA:s hemsida under hösten 2024.

Delta i våra digitala självstudiekurser på svenska

Att stötta barn och unga – ABC om typ 1-diabetes är en självstudieutbildning på nätet som du kan gå igenom i din egen takt under två veckor.

Utbildningen innehåller bland annat följande teman: typ 1-diabetes som sjukdom, blodsockermätning, insulinbehandling, kost, motion och samarbete med familjen. I slutet av varje tema finns tips för vardagen och för förberedelser inför eventuella samarbetsmöten.

Kursen lämpar sig för daghems- och skolpersonal, fritids- och klubbledare samt mor- och farföräldrar och andra vuxna som behöver känna till basfakta om typ 1-diabetes.

Aktuell info om insuliner och dess recept!

Det har kommit en ny lag som rör recept på biologiska läkemedel, detta gäller även alla insulinrecept. Om receptet är utskrivet eller förnyat 2023 är det i kraft endast 1 år, istället för 2 år som tidigare. Insulinrecept som skrivits detta år föråldras i början av 2024. Det är skäl för alla som använder insulin att kontakta sin läkare i god tid för att förnya sina recept.

Det är möjligt att gilighetstiden inte syns i elektroniska recept, eftersom alla delar av datasystemen ännu inte uppdaterats. När läkaren förnyar ett recept, ska hen skriva ut det förmånligaste utbytbara insulinet. Läkaren byter således i praktiken ut insulinpreparet om det finns en biosimilar, dvs ett utbytbart preparat. Bytet kan förvägras endast av motiverande medicinska eller vårdrelaterade skäl.

Apotekens byte av insulinpreparat till ett förmånligare börjar inte förrän år 2025.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Österbottens Välfärdsområde och Pohy ordnar en föreläsningsserie för seniorer med mycket intressant innehåll. För mera info klicka här

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nu finns det möjlighet att gå en självstudiekurs för typ-2 diabetiker via Diabetesliitto. Kursen behandlar basfakta om typ-2 diabetes och om egenvården. Klicka på länken för att komma till D-kauppa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om man vill stöda Diabetesföreningen och dess verksamhet, kan man köpa kondoleansbrev från följande ställen:

- Vörå Blomstertjänst - Begravningsbyrå Fant, Smedsby

- Nigellas Blommor och Presenter - Kvevlax Sparbanks kontor i Maxmo


_____________________________________________________________________________________________

INTRESSANTA PROGRAM OM DIABETES finns på svenska urplay.se. Rekommenderas verkligen för alla som har anhöriga med diabetes eller själv har diabetesdiagnos. Klicka här för att komma direkt till programmet som handlar om Insulinet 100 år.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OLKA ordnar regelbundet kurser i kamratstöd för intresserade både på finska och svenska.

För mera information om kamratstöd kan man besöka Centralsjukhusets info-sida om OLKA eller Kamrathuset.