Trevligt att du hittade hit!


Vår förening grundades 1985. Vårt område sträcker sig från Oravais i norr till och med Vasa i söder. För närvarande har vi ca 186 medlemmar.

Våra målsättningar är:

  • att på vårt verksamhetsområde verka för att minska olägenheter som diabetes för med sig
  • att bevaka diabetikerns sociala förmåner
  • att verka som förbindelselänk mellan diabetikerna såväl inom vårt verksamhetsområde som i övriga Svenskfinland

På gång i föreningen:

Kaffestund med MODIF

Kom med på en diskussionkväll för typ 2 diabetiker i Vasa. Även andra diabetiker är välkomna.

Nästa träff blir måndagen 4.3.2024 kl. 18.00 i POHYs mötesrum Kahvila på Korsholmsesplanaden 44 (mittemot Polisstationen).

Diskussionsämne: Fysiska aktivitetens roll i diabetesvården. Modif bjuder på kaffe/te med dopp. Anmälan till Linda senast 1.3 på tel 0505210742 (SMS går bra).

Välkomna!

NU HÄNDER DET!

Sockertoppen 2024 (10-12.5.24)

Sockertoppen familjeaktivitetsläger i samarbete med Barndiabetesfonden i Sverige.

Aktivitetsläger 3 dagar för familjer som lever med diabetes typ 1 i Östersund. Vi har nu fått möjlighet att delta för första gången från Finland i detta läger, detta är ett resultat av vår Svenska Träff i höstas med Peter Jihde.

Vill ni hänga med, behöver vi er intresseanmälan. Föreningen kommer att kunna sponsorera 3 familjers deltagande. Finns det intresse att delta?

https://sockertoppenif.se

Se hit alla typ 1-diabetiker och typ 2-diabetiker! Nu finns det anpassningskurser att söka till, de ordnas vid Härmän Kuntokeskus. Klicka här för typ 1-diabetes. Klicka här för typ 2-diabetes.

Delta i våra digitala självstudiekurser på svenska

Att stötta barn och unga – ABC om typ 1-diabetes är en självstudieutbildning på nätet som du kan gå igenom i din egen takt under två veckor.

Utbildningen innehåller bland annat följande teman: typ 1-diabetes som sjukdom, blodsockermätning, insulinbehandling, kost, motion och samarbete med familjen. I slutet av varje tema finns tips för vardagen och för förberedelser inför eventuella samarbetsmöten.

Kursen lämpar sig för daghems- och skolpersonal, fritids- och klubbledare samt mor- och farföräldrar och andra vuxna som behöver känna till basfakta om typ 1-diabetes.

Aktuell info om insuliner och dess recept!

Det har kommit en ny lag som rör recept på biologiska läkemedel, detta gäller även alla insulinrecept. Om receptet är utskrivet eller förnyat 2023 är det i kraft endast 1 år, istället för 2 år som tidigare. Insulinrecept som skrivits detta år föråldras i början av 2024. Det är skäl för alla som använder insulin att kontakta sin läkare i god tid för att förnya sina recept.

Det är möjligt att gilighetstiden inte syns i elektroniska recept, eftersom alla delar av datasystemen ännu inte uppdaterats. När läkaren förnyar ett recept, ska hen skriva ut det förmånligaste utbytbara insulinet. Läkaren byter således i praktiken ut insulinpreparet om det finns en biosimilar, dvs ett utbytbart preparat. Bytet kan förvägras endast av motiverande medicinska eller vårdrelaterade skäl.

Apotekens byte av insulinpreparat till ett förmånligare börjar inte förrän år 2025.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Österbottens Välfärdsområde och Pohy ordnar en föreläsningsserie för seniorer med mycket intressant innehåll. För mera info klicka här

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nu finns det möjlighet att gå en självstudiekurs för typ-2 diabetiker via Diabetesliitto. Kursen behandlar basfakta om typ-2 diabetes och om egenvården. Klicka på länken för att komma till D-kauppa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om man vill stöda Diabetesföreningen och dess verksamhet, kan man köpa kondoleansbrev från följande ställen:

- Vörå Blomstertjänst - Begravningsbyrå Fant, Smedsby

- Nigellas Blommor och Presenter - Kvevlax Sparbanks kontor i Maxmo


_____________________________________________________________________________________________

INTRESSANTA PROGRAM OM DIABETES finns på svenska urplay.se. Rekommenderas verkligen för alla som har anhöriga med diabetes eller själv har diabetesdiagnos. Klicka här för att komma direkt till programmet som handlar om Insulinet 100 år.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OLKA ordnar regelbundet kurser i kamratstöd för intresserade både på finska och svenska.

För mera information om kamratstöd kan man besöka Centralsjukhusets info-sida om OLKA eller Kamrathuset.