Länkar

Härmän Kuntokeskus - ordnar anpassningskurser för diabetiker


Diabetesförbundet erbjuder en stor mängd artiklar som berör diabetes på olika sätt. Man måste logga in för att kunna ta del av artiklarna men som medlem i diabetesföreningen så är artiklarna lättillängliga.

Diabetestidningen - öppet arkiv