Svenska Träffen 2-3.9.2023

Scandic Waskia, Vasa

Föreningen höll stadgeenligt höstmöte på Norrvalla lördagen 18.11.19. Huvudtalare var den otroligt duktiga diabetesläkaren Kaj Lahti.

Även styrelsemedlemmen, diabetesskötaren Gunilla Nyman-Klavus höll en föreläsning om hjälpmedel i nutidens diabetesvård.

Familjeklubbens barn hade möjlighet till simning under tiden.

Diabetesföreningen deltog i Seniorernas friskvårdsdag i Botnia Hallen 1.10.19 tillsammans med många andra föreningar och producenter.

Föreningen delade ut den nya infobroschyren och intressant material om diabetes. Även äpplen bjöds det på.

Den 17.8.19 ordnade föreningen en stalldag vid Stall Falisa för de diabetesbarn som ville delta.

Det blev ridning, hästvård, grillad korv med kaffe och saft och roliga diskussioner.

Både barn och vuxna uppskattade dagen.

Före mötet började ordnade styrelsen en liten tipsrunda runt en del av Herrgårsleden i Tottesund, Maxmo. Den övre frågan var för vuxna och den nedre för barnen.

13.4.2019/LS

2 av våra medlemmar funderar över svaret på frågan i tipsrundan. Vårmötet på Tottesunds Herrgård, Maxmo.

13.4.2019/LS

Gott med korv efter en kort vandring runt Herrgårdsleden i Tottesund, Maxmo före vårmötet börjar.

13.4.2019/LS