Kontaktuppgifter

Föreningens e-postadress: modif.rf@gmail.com


Ordförande/kassör

Gunilla Jusslin

gjusslin@gmail.com


Vice-ordförande

Gunilla Nyman-Klavus

Gunilla.nyman.klavus@gmail.com


Sekreterare

Inga-Lill Vestergård

ingalill.vestergard@gmail.com


Web/PR-ansvarig

Linda Sjölund

l.sjolund1984@gmail.com


Övriga Styrelsemedlemmar:

Ebba Håkans

Åsa Svahn

Anita Waxlax


Vid frågor eller funderingar, kontakta gärna oss.