Diabetikerns egenvård

Nycklarna framtagna av Diabetesförbundet:

Nycklarna till god vård vid diabetes hos vuxna


Hörnstenarna i diabetikerns egenvård

Diabetikerns kostvanor (på finska)

Diabetes.fi
Diabetespatientens vårdstig VSVD

Diabetesvård i nejden
Samarbetsområdet för primärvården i Korsholm och Vörå
Vasa Stad


- Fotvård-Ögonbottenfotografering