Bli medlem

Du kan bli medlem genom att gå in på Diabetesförbundets hemsida.

När du går med i en lokal diabetesförening blir du samtidigt medlem i Diabetesförbundet.

Medlemsavgiften för det pågående året faktureras för medlemmar som anslutit sig från och med januari till och med september. De som går med i förbundet i oktober, november
eller december blir medlemmar först från och med januari året därpå.

Nya medlemmar får tidningen Diabetes utan kostnad fram till slutet av det år de har blivit
medlemmar. I tidningen finns även en svensk bilaga med information som berör diabetikerns egenvård, medicinering och aktualiteter.

För barn under 15 år antecknas vårdnadshavaren som medlem. Alla anmäler sig (diabetiker, eller vårdnadshavare) via samma www-adress. Det finns också en snabbväg för anmälan direkt till anmälningssidan.

Medlemsavgiften är 15 €

Klicka här för information om medlemsförmåner via Diabetesförbundet

Vi finns också aktiva på facebook - Mellersta Österbottens svenska Diabetesförening ry

Välkommen med!